Brugerundersøgelser

Gad vide, hvorfor vores kollegaer gør det der? Hvorfor gør vores kunder dog ikke det her? Hvad skulle der mon til for, at vores medlemmer ville gøre det her?

At kunne skabe reelle adfærdsændringer begynder ofte med denne type spørgsmål. Oftest er problemet, at det bliver forsøgt løst med to arbejdsmøder og tre Power Point-præsentationer.

Vores holdning er: Du kan ikke skabe adfærdsændringer fra dit skrivebord (nej, heller ikke fra dit mødelokaleJ).

Det er lykkedes os at overbevise flere af landets største organisationer om det, og vi håber, at vi også kan få overbevist dig.

Skrivebordets begrænsninger

Hvis du vil forstå din målgruppes adfærd, så er du nødt til at studere dem i deres naturlige kontekst. Tale med dem, observere dem. Stalke dem.

I TNC kombinerer vi forskellige fagligheder som etnologi, sociologi og adfærdsøkonomi for at opnå den skarpeste brugerindsigt. Det betyder også, at vi har mange metoder i vores værktøjskasse, når vores kunder henvender sig med en udfordring.

Eksempler på vores metoder og tilgange kan være:

 • Klassiske kvalitative metoder (forskellige interview- og observationsmetoder)
 • Etnografiske interviews
 • Observationer
 • Etnoraids
 • Fokusgrupper
 • Work alongs
 • Observationer gennem fotos og dagbøger
 • Design research (kvalitative metoder, der fordrer samproduktion med målgruppen)
 • Co-creation med målgruppen
 • Designspil
 • Prototyping
 • Udvikling af storyboards og storytelling

Hele ideen er at kunne sammensætte den rigtige metode til at identificere og genkende  mønstre i den måde, jeres brugere handler og tænker på –  og forstå de bagvedliggende barrierer og tankemåder, som afholder dem fra at gøre det, I gerne vil have dem til.

Fra indsigter til handlinger

Når vi er blevet klogere på slutbrugeren – altså jeres kollega, kunde eller medlemmer af din organisation, så hjælper vi jer med at omsætte disse indsigter til håndgribelige strategier, I kan gå videre med.   Det kan være alt fra en guide, en rapport eller en serie af interventioner, I gerne vil teste med sammen med os.

Eksempler på kunder: FOA, KL, Novo Nordisk, Morsø kommune

Vil du vide mere?

Josefine Eliasen

Etnolog

Josefine Eliasen er projektleder på nudginguddannelsen, og som hendes titel afslører, er hun uddannet etnolog. Josefine er et af vores sikreste kort, når du skal undervises i klassiske, dybdegående interviews, rendyrkede observationsstudier og også mere kreative metoder som fx brugerrejser og walk-alongs. På Josefines kundeliste figurerer offentlige giganter. Josefine har fx hjulpet Rigshospitalet og deres sundhedspersonale til at slide mindst muligt på sig selv.